ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ සහ එහි සාමාජිකයින් වන රොමේෂ් කළුවිතාරණ සහ හේමන්ත වික්‍රමරත්න විසින් තමන්ට එල්ලවන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *