ඊයේ ඉන්දියාව සමඟ පැවති ක්‍රිකට් තරඟයේ පරාජයත් සමග යම් කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවේ යැයි අනුමාන කරමින් අද ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි පිට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා.

සමාජ මාධ්‍ය සඳහන්ව ඇති ආකාරයට අද සසහ හෙට දිනයන් හිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට ද සැලසුම් කොට තිබෙනවා.

එම ස්ථානයට පැමිණි පුද්ගලයෙක් හෙට එම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙන බව පවසමින් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *