ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාංගණ තුළ ක්‍රීඩකයන් ප්‍රවාහනය කරන රථයකින් ඇද වැටී අනතුරකට ලක්ව ඇත.

එම රථය තුළ නියමිත පරිදි ප්‍රමාණවත් ආසන නොතිබී හේතුවෙන් ක්‍රීඩක ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් අනාරක්ෂිත ලෙස ගොල්ෆ් රථය තුළ ගමන් කිරීම හේතුවෙන් අනතුරට ලක්ව ඇත.

එම අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් කම්පන තත්වයකට පත්ව ඇති අතර, එම හේතුව නිසා දින 06ක පමණ විවේකයක් ලබාදී ඇති අතර එළඹෙන ඕස්ට්‍රේලියා – එංගලන්ත තරගය ඔහුට අහිමි වනු ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *