බදු නොගෙවූ මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් 5ක බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙලෙස බලපත්‍ර අහෝසි කර ඇත්තේ ඩබ්ලිව් එම් මෙන්ඩිස්, රන්දෙණිගල සහ වයඹ ඩිස්ටිලරීස් ඇතුළු සමාගම් 5කය.

සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ජයසිංහ සඳහන් කළේ දීර්ඝ කාලයක සිට හිඟ බදු නොගෙවූ එම සමාගම්වල වාර්ෂික බලපත්‍රය පසුගිය ඔක්තොම්බර් 30 වනදා අවසන් වූ පසු එම බලපත්‍ර අලුත් නොකල බවයි.

ඒ අනුව අදාල සමාගම්වලට මත්පැන් නිෂ්පාදනය සහ තොග බෙදා හැරීමද තහනම් බව ඔහු කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *