කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි රජයේ වී ගබඩා දෙකකින් වී කිලෝ ලක්ෂ 700ක ප්‍රමාණයක් අස්ථානගත විමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.

ලක්ෂ 7000කට (කෝටි 70කට ) ආසන්න වටිනාකමක් සහිත මේ වී තොග වංචාව සම්බන්ධව පසුගිය සතිය පුරා විශාල කථිකාවක් ඇති වී තිබිණි.

වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය, පොල්ගහවෙල, මහව ඇතුළු ගබඩා 05කින් වී තොග අතුරුදන්වී තිබුණු අතර වී අලෙවි මණ්ඩලයේම සේවක පිරිසක් විසින් කළ පැමිණිල්ලකට අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් දින 03ක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ බුද්ධික ඉද්දමල්ගොඩට පසුගිය සතියේ දී නියෝග කර තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය සහ අපරාධ විමර්ශන අංශය හරහා විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *