රටවල් 7කින් පැමිණෙන අමුත්තන්ට වීසා රහිතව ඇතුළුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව, මැලේසියාව, ජපානය, ඉන්දුනීසියාව සහ තායිලන්තය යන රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකයින්ට වීසා රහිතව ඇතුළුවීමට (Free Visa) අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ මෙම පියවර 2024 මාර්තු 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන නියමු ව්‍යාපෘතියක කොටසක් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම සංචාරකයින් පැමිණීම වාර්තා වෙන්නේ ඉන්දියාව, චීනය සහ රුසියාව යන රටවලින් වෙනවා.

මෙම පියවර තුලින් එම රටවල් හතෙන් වැඩි සංචාරකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි රජය විශ්වාස කරන බව ඔහු සදහන් කළා.

ඒ අනුව, මෙම රටවල සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විට ගාස්තුවකින් තොරව වීසා ලබා ගත හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *