ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය සහ තවත් ගුරු සංගම් එකතුවක් විසින් සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයකට පොලීසියෙන් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

මෙම විරෝධතාවය ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට සංවිධානය කර තිබී ඇති අතර, විරෝධතාකරුවන් පාගමනින් පාලම් තුන හන්දියට පැමිණි අවස්ථාවේ දී පොලීසිය විසින් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ හේතුවෙන් බොරැල්ල – කොට්ටාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට සම්පූර්ණයෙන්ම බාධා එල්ල වී ඇති බවද වාර්තා වෙනවා.

එමෙන්ම විරෝධතාවය අතරතුර දී රබර් උණ්ඩයක් වැදීමෙන් පුද්ගලයෙක් රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.

YouTube player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *