ඉන්දියාව පලස්තීනයේ ජනතාව සඳහා වෛද්‍ය ආධාර සහ ආපදා සහන ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් මානුෂීය ආධාර යවා ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිල ප්‍රකාශක ඇරින්ඩම් ඹග්චි පවසනවා.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය සහ පලස්තීන ජනපතිවරයා අතර පැවති දුරකතන සංවාදයකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පලස්තීන ජනාධිපතිවරයාට පවසා ඇත්තේ, ඉන්දියාව පලස්තීන ජනතාවට මානුෂීය ආධාර දිගටම එවන බවයි ඉන්දියාව පලස්තීනයේ ජනතාව සඳහා වෛද්‍ය ආධාර ටොන් 6.5 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ ආපදා සහන ද්‍රව්‍ය ටොන් 32 ක් යවා ඇති බව සඳහන්.

වෛද්‍ය සැපයුම්වලට අත්‍යාවශ්‍ය ජීවිතාරක්ෂක ඖශධ සහ හදිසි වෛද්‍ය තත්ත්වයන් පාලනය කිරීම අරමුණු කරගත් ආරක්ෂිත සහ ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් වනවා.

ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට අයත් C-17 ප්‍රවාහන ගුවන් යානයකින් මෙම ආධාර තොග ඊජිප්තුවේ El-Arish ගුවන් තොටුපළ වෙත ප්‍රවාහනය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *