විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාර රාත්‍රී කාලයේ පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, නේවාසිකාගාරවල සිදුවන නවක වද සිදුවීම් වැළැක්වීම එහි අරමුණ බවයි.

නේවාසිකාගාරවල රාත්‍රී 12 ත් අලුයම 5 ත් අතර කාලයේ නවක වදය වැඩි වශයෙන් ලබා දෙන බවට ලැබුණු තොරතුරු හේතුවෙන් මේ තීරණය ගත් බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ය.

ඔහු පැවසුවේ, ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විනායාරක්ෂක නිලධාරීන් හා ශිෂ්‍ය උපදේශකයින් යොදවන බවයි.

ඔවුන්ට අවශ්‍ය ගමන් කථන හා වාහන ලබා දෙන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

විශ්වවිද්‍යාලවල නවක වදය වැළැක්වීම සඳහා ජාතික කමිටුවක් ද මේ වනවිට පත් කර තිබේ.

නවක වද සිද්ධි පැමිණිලි කිරීමට වට්ස්ඇප් අංකයක් ද හඳුන්වා දී ඇති අතර ඒ සඳහා ද පැමිණිලි ලැබෙමින් ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා සඳහන් කළේ, ලැබෙන සෑම පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන්ම කඩිනම් විමර්ශන ආරම්භ කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *