ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ලබන 15 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා ශිෂ්‍යත්ව විභාග උපකාරක පන්ති, අදාළ සම්මන්ත්‍රණ, හා වැඩමුළු අද(11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විභාගය අවසන් වන තෙක් තහනම් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මධ්‍යස්ථාන 2888ක දී පැවත්වීමට නියමිතයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පැවසුවේ අදාළ තහනම කඩ කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව‍යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *