හිටපු පරිසර අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නසීර් අහමඩ් මහතාගේ එම මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩු වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් නීතිඥ කුෂානි රෝහණදීර මහත්මිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඊයේ දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලැයිස්තුවේ මීළඟට සිටින අපේක්ෂකයා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් එම පුරප්පාඩුවට පත් කිරීමට නියමිතයි.

නසීර් අහමඩ්ගෙන් පසු එම ලැයිස්තුවේ මීළඟට සිටින අපේක්ෂකයා වන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වන අලි සහීර් මවුලානා මහතායි.

නව මන්ත්‍රීවරයා පත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නුදුරේදීම නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පරිසර අමාත්‍ය නසීර් අහමඩ් මහතා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට එම පක්ෂයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය ගත් තීන්දුව නිවැරදි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පසුගිය 06 වැනිදා තීන්දු කරනු ලැබුවා.

ඒ සමගයි ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වී ගියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *