පවත්නා කාලගුණික තත්ත්වය අයහපත් අයුරින් ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු ම පාසල් දින දෙකක් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව එම තීරණය ගෙන ඇති අතර, විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන, ඉඩම් සංවර්ධන, මහා මාර්ග හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් මේ බව දන්වා සිටිනවා.

ඒ අනුව එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 9 වැනි සඳුදා දින හා 10 වැනි අඟහරුවාදා දින එම දිස්ත්‍රික්කවල සියලු ම පාසල් වසා තබනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *