දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සියල්ල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ඊයේ (04) රාත්‍රියේ තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය සැප්තැම්බර් 12 වන දා ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක විසින් මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද නිකුත් කරනු ලැබුවා.

මෙම ගැසට් නිවේදනය යටතේ සේවයට වාර්තා නොකරන දුම්රිය හා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්ගේ සියලුම සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙය මාසයක කාලයක් සඳහා බලපැවැත්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *