ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි නුවර ආශ්‍රිතව භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වනවා.

එරට භූ කම්පන විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ මූලික දත්තවලට අනුව භූමිකම්පාවේ ප්‍රබලත්වය රික්ටර් පරිමාණයේ 6.2ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

තත්ත්පර 40කට වැඩි කාලයක් මෙම භූකම්පනය පැවති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *