ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර රේගු අධිකාරි තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍ර කැඳවා තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු 21ත් 35ත් අතර උපාධිධාරීන්ට මේ සඳහා අයදුම් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

මීට අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සම්මාන සාමාර්ථයක් හා උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි.

මෙරට තරඟ විභාග අතරින් ඉහළම තරඟකාරීත්වයක් ඇති විභාගයක් වන මෙම විභාගය සඳහා මෙවර වයස අවුරුදු 35 දක්වා වූ උපාධිධාරීන්ට අවස්ථාව ලබා දීම විශේෂ සිදුවීමක් වන අතර මේ සඳහා මෙවර අයදුම් කළ හැක්කේ මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට පමණයි.

අදාළ විභාගය සඳහා ඔක්තෝම්බර් 16 දින දක්වා අයදුම් කළ හැකි අතර විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බවයි ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

1 Comment

  • Naveen Hasaranga, September 24, 2023 @ 11:26 am Reply

    I am an IT student and a good sportsman. I developed a strong sense of discipline, a work ethic, and excellent time management and people skills. I am a dedicated individual and a keen learner. My enjoyment of learning, hardworking and gaining experience will help me to excel and consistently takes the initiative required in a team setting to achieve designated goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *