රජයේ රෝහල් සදහා නිකුත් කළ වෛද්‍ය සැපයිම් අතුරින් රුපියල් තිස් හතර කෝටි, අනු ලක්ෂ, විසි පන් දහස්, හයසිය හතලිස් හතරක් (349,025,664) වටිනා ඖෂධ, ශල්‍ය හා රසායනාගාර ද්‍රව්‍ය තත්වයෙන් අසමත්විම මත ඉකුත් වර්ෂයේ දි (2022) භාවිතයෙන් ඉවත්කර තිබු බව ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සම්බන්දයෙන් නිකුත්කොට ඇති නවතම විගණන වාර්තාවක සදහන් වේ.

එමෙන්ම ඉකුත් වර්ෂය තුළදි තවත් රුපියල් තුන් කෝටි, දාහත් ලක්ෂ, පනස් එක් දහස් විසි හතරක් වටිනා (31,751,024) වටිනා ඖෂධ තත්වයෙන් අසමත්විම මත තාවකාලිකව භාවිතය අත්හිටුවා තිබු බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය විසින් රෝහල් වෙත ඖෂධ නිකුත් කිරිමට පෙර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ රසායනාගාරය මගින් ඖෂධවල තත්ත්වය පරික්ෂා කිරිමේ හැකියාවක් නොතිබු බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත.

එම නිසා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් අසමත් බවට වාර්තාවන අවස්ථාව වනවිට එම ඖෂධවලින් විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගින් විසින් භාවිතාකොට අවසන් බව වර්ෂ ගණනාවක සිට නිරික්ෂණය වි ඇති බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

ඉකුත් වර්ෂයේ ද ප්‍රමාණාත්මක අයුරින් එම තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම සදහා ඖෂධ රෝහල්වලට නිකුත් කිරිමට පෙර තත්ත්වය පරික්ෂා කිරිමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබු බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත.

එමෙන්ම ඖෂධ හා ශල්‍ය ද්‍රව්‍යවල කල් ඉකුත්විම සම්බන්ධයෙන්  කරණු ලැබු නියදි විගණන පරික්ෂාවේ දි රුපියල් මිලියන 77.82ක් වටිනා කල් ඉකුත්වු තොග වසර 11 වැඩිකාලයක සිට ගබඩාවල රඳවාගෙන ඇති බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *