රටපුරා රෝහල් රැසක සෞඛ්‍ය සේවකයෝ අද (22) කෑම පැයේදී රෝහල් අසල විරෝධතා පැවැත්වුහ.

රෝහල්වල පවතින ඖෂධ හිඟය, වෛද්‍ය හිඟය සහ අනෙකුත් ගැටලු සඳහා බලධාරීන් වැඩි සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම මෙම විරෝධයට හේතුව බව සෞඛ්‍ය සේවකයින් පවසයි.

ඒ හේතුවෙන් රෝගීන් ගේ ජීවිත අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවතින බව ඔවුන් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *