පත්තිනි දේවාලය සහිත නවගමුව ශ්‍රී සුගතබිම්බාරාම පුරාණ විහාරයේ (නවගමුව දේවාලය) සියළුම පිං කැටවලට බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුද්‍රා තබා තිබෙනවා.

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසුවේ වංචා සහගත මුදල් අවභාවිතා නිසා ලද පැමිණිලි මත කරන ලද පරික්ෂණ අනුව මෙම විහාරයේ පිං කට මුද්‍රා තැබීම සිදු කළ බවයි.

කලක සිට මෙම දේවාලය⁣ට පුජා කෙරෙන රන් ආභරණ ආදිය අනිසි ලෙස විකුණාදමමින් මුදල් වංචා කරන බවට බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවටත් රජයේ විගණකාධිපතිවරයාටත් දිගින් දිගටටම පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

නවගමුව දේවාලයේ සිදුවන වංචා සහගත ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙස නවගමුව සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතේ 15(1),15(2)15(3),15(4) යන වගන්ති යටතේ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට ලිඛිත පැමිණිල්ලක්ද සිදුකර තිබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

පසුගිය කාලයේ වාහන සේල් හිමියකුට රුපියල් කෝටි 10ක් පොලිය⁣ට දුන් බවට චෝදනා එල්ලවුයේද මෙම විහාරයේ ප්‍රධාන භික්ෂුවකට බවයි වාර්තා වන්නේ.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ අදාළ පැමිණිලි මත සිදු කරන ලද මුලික විමර්ශනවලදි එවැනි වංචා ගැන තොරතුරු ලැබි ඇති හෙයින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *