අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් (23) වන සෙනසුරාදා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය කියා සිටින්නේ, කොළඹ 11,12,13,14,සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට එම දින පස්වරු 6.00 සිට ඉරිදා (24)පෙරවරු 6 දක්වා පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම මෙලෙස අත්හිටුවනු ලබන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *