එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 78 වන සැසිවාරයට සමගාමීව නිව්යෝර්ක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේ දී අද (18) ආරම්භ වූ “තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ සමුළුව – 2023” සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක් විය.

2030 වනවිට තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ළගාවීමේ ප්‍රගතියක් අත්කරගැනීම සඳහා නව අදියරක් එහිදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතය.

නිව්යෝර්ක් නුවර ජගත් සංවිධාන මූලස්ථානයේ දී හෙට ආරම්භවීමට නියමිත එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලයේ 78 වැනි සැසිවාරයට සමගාමීව 2023 SDG සමුළුව පැවැත්වේ.

මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලෝක බැංකු ප්‍රධානී අජේ බන්ගා මහතා හමුවී සාකච්ඡාවක නිරත වී තිබේ. එම හමුව එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේදී සිදුව ඇති අතර එහිදී ඵලදායී සාකච්ඡාවක නිරත වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *