වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන සියලු දේශීය තරගාවලි ලබන සතියේ සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 22 වැනිදා ප්‍රමුඛ පෙළ තරගාවලිය (Major League Tournament 2023) ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සැලසුම් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මේවනවිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරගාවලි කමිටු සභාපති සමන්ත දොඩන්වල මහතා සියලුම ක්‍රීඩා සමාජ දැනුවත් කරමින් ඊමේල් පණිවුඩ යොමු කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය සති 02 පුරා ඔවුන්ගේ සියලුම තරගාවලි පැවැත්වීම අත්හිටුවා තිබුණා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන පළාත්, දිස්ත්‍රික් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන පෙළේ තරගාවලි සියල්ල අන්තර්ගත කරමිනි.

ඒ අතරට ‘ඒ’ කාණ්ඩයේ තරග (Tier A), ‘බී’ කාණ්ඩයේ තරග (Tier B), ප්‍රිමියර් ලීඩ් තරග, ප්‍රධාන පෙළේ තරග (Major League), එක්දින තරගාවලිය සහ විස්සයි20 තරගාවලිය යන සියලු තරගාවලි අයත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *