ප්‍රධාන මාර්ගයේ ධාවනය වූ දුම්රියකින් අද ( 12) සවස බුළුගහගොඩ උපදුම්රිය පොළේදී මගියෙකු වැටී රෝහල්ගත කර තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.

ගම්පහ දෙසට ගමන් කළ මන්දගාමී දුම්රියක් දෙවන වේදිකාවේ නතර කර තිබියදී පළමු වන වේදිකාව දෙසින් එම දෙසට ම ගමන් කළ දුම්රියක පාපුවරුවේ ගමන් කළ මගියෙකු ගේ පිටේ එල්ලා ගෙන සිටි බෑගයක වැදී එම මගියා වැටී තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඔහු වයස 20- 25 අතර වයසැති තරුණයෙකු වන අතර එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ අනතුරින් ඔහුගේ අතකට හා කොඳු ඇටපෙළට හානි වී තිබුණු බවයි.

අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණු දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් සියලුම මාර්ගවල දුම්රිය ධාවනය අඩාල වී තිබුණු අතර ඉන් මගීන් මහත් අපහසුතාවට පත්ව තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *