වසර 60කට වැඩි කාලයකට පසු මොරොක්කෝවේ ඇති වූ මාරාන්තික භූකම්පනයෙන් පුද්ගලයන් 2,012කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් 2,059ක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වනවා.

රික්ටර් මාපකයේ 6.8ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූකම්පනයෙන් මරකේෂ් සහ ඒ ආශ්‍රිත බොහෝ නගරවලට බලපෑ අතර ඈත කඳුකර ප්‍රදේශවල මුළු ගම්මානම සමතලා වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසනවා.

නමුත් එම කම්පන කිලෝමීටර් 350 ක් පමණ දුරින් පිහිටි ‘රබාට්’ අගනුවරට මෙන්ම ‘කැසබ්ලැන්කා’, ‘අගාදිර්’ සහ ‘එසවුරා’ වෙත ද දැනී ඇති බව සඳහන්.

මොරොක්කෝවේ හයවන මොහොමඩ් රජු දින තුනක ජාතික ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර දිවි ගලවා ගත් අයට නවාතැන්, ආහාර සහ වෙනත් උපකාර නියම කර තිබෙනවා.

සන්නද්ධ හමුදා ක්‍රියාත්මක වෙමින් බිමට සමතලාවූ නිවාසවල සුන්බුන් හාරා දිවි ගලවා ගත් අය සොයමින් විශාල මෙහෙයුමක් කරන බව සඳහන්.

මොරොක්කෝවේ උස් ඇට්ලස් කඳුකරයේ ඇති වූ භූකම්පනයට ආසන්නතම නගරය වන මරකේෂ් හි ඓතිහාසික ගොඩනැගිලිවලට හානි සිදුවී ඇති අතර බොහෝ මරණ වාර්තා වූයේ දකුණේ ‘අල්-හවුස්’ සහ ‘තාරූඩන්ට්’ පළාත්වල කඳුකර ප්‍රදේශවලයි.

භූකම්පනය බලපෑ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල සිදුවූ විනාශයේ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇති බව අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *