කුකුළු මස් මිල සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණීමට හැකි වූ බව සත්ත්ව නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී යී.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් උත්සව සමයේ දී දැනට රුපියල් 1,250කට අලෙවි වන කුකුළු මස් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 1,100ක මුදලකට විකිණීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි එහි සභාපති අජිත් ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *