2022 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (4) නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් පවසා සිටියා.

මේ වන විට ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීම සම්බන්ධ ගැටලු රැසකට මුල සිටම බලධාරීන් මුහුණ දුන්නා.

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සහ ගුරුවරුන් ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතුවලින් ඉවත් වූයේ දීමනා විශාල වශයෙන් වැඩි කිරීම සඳහා වූ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුවයි. අනතුරුව දීමනාව වැඩි කළ අතර ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ගුරුවරුන් එකඟ වුණා.

කෙසේ වෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක නිරත වීම හේතුවෙන් එය තවදුරටත් ප්‍රමාද වුණා. ප්‍රශ්න පත්‍ර සලකුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා පාසල් පරිශ්‍ර සුරක්ෂිත කිරීමේ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන් බැවින් බලධාරීන් විසින් අදියර කිහිපයක් යටතේ කඩදාසි සලකුණු කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලදී.

උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන් 20,000ක් සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු 1,100ක් පමණ සහභාගි වූවා. 2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය ජනවාරි 23 වැනිදා සිට පෙබරවාරි 17 වැනිදා දක්වා අවසන් වූණා.

පාසල් අයදුම්කරුවන් 278,196ක් ඇතුළුව සිසුන් 331,709ක් මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියා. මේ අතර, උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසු සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *