පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ගතවන කාලය සියයට 75 කින් අඩු කළ හැකි එන්නතක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ එංගලන්තයේ ජාතික සෞඛ්‍ය සේවය විසින්. මේ වන තෙක් පිළිකා සඳහා ලබාදෙන ඇටැසොලිසුමැබ් ඖෂධය රෝහල් වලදී විශේෂිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් මගින් රෝගීන්ගේ නහර වලට එන්නත් කිරීම සිදුකරනු ලබනවා.

මේ සඳහා විනාඩි 30 කට ආසන්න කාලයක් ගතවන බවත් ඇතැම් විශේෂිත රෝගීන්ට ඒ සඳහා පැයකට ආසන්න කාලයක් ගතවන බවත් එංගලන්ත සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසනවා.

නමුත් මෙම නව එන්නත මගින් සිදුකරන්නේ ඇටැසොලිසුමැබ් ප්‍රතිශක්තීකරණ ඖෂධය සමට එන්නත් කිරීම බවත් ඒ සඳහා ගත වන්නේ විනාඩි 7 වැනි කෙටි කාලයක් බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ගතවන කාලය සියයට 75 කින් අඩුවීම පිළිකාව වැනි රෝගයකින් පීඩා විඳින රෝගීන්ට ඉතා සතුටුදායක පුවතක් බවයි එංගලන්ත සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *