රුපියල් 1,450ක මිලකට පැවති කුකුළු මස් කිලෝවක් අද සිට සුපිරි වෙළඳසැල්වලින් රුපියල් 1250ක මිලකට ලබාගත හැකි බව සමස්ත ලංකා කුකුළු මස් නිෂ්පාදක සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති අජිත් වීරසිංහ මේ බව කියා සිටියේ බිත්තර සහ කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු පිළිබද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සමඟ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

එමෙන්ම උත්සව සමය ආරම්භ වන විට දේශීය බිත්තරයක මිල රුපියල් 30කට පාරිභෝගිකයින්ට ලබාගත හැකි බව බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති ආර්.එම්. සරත් රත්නායක එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර නව ගෑස් මිල සංශෝධනය අනිද්දා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ලිට්රෝ සමාගම ප්‍රකාශ කළා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *