සිනොපෙක් සමාගමත් අද (01) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 358.00 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම, ඔක්ටේන් 95 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල 414.00 දක්වා ද ඉහළ ගොස් ඇති බව සඳහන්.

ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 338.00 ක් සහ ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල 356.00 ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

1 Comment

  • Datha, September 2, 2023 @ 12:54 am Reply

    අනේ හනිච්චං සංසාරේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *