අවම බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සහ 7% බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු වේ යැයි අපේක්ෂා කරන බව අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති සරත් විජිත ප්‍රකාශ කරයි.

“ඊයේ රාත්‍රියේ සිදු වෙච්ච ඉන්ධන සංශෝධනය සමග පොදු ප්‍රවාහනයට බලපෑමක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේ සඳහා ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවෙන් අපි සාකච්ඡාවක් ඉල්ලලා තියෙනවා අද 11ට , ඉන්පසුව අපි තීරණයක් ගන්නවා, මේ පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කරන ඩීසල් තමයි වැඩි කරලා තියෙන්නේ, ඩීසල් ලොකු ගානකින් වැඩි වුණත් සුපර් ඩීසල් වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා නැහැ, ඉන්ධන වලට ගණන් වැඩි වෙන සූත්‍රයක් තියෙනවා නං බස් ගාස්තු වැඩි වෙන්නත් සූත්‍රයක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන නැති උනොත් අපිට මේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා සපයන්න බැරි වෙනවා. රුපියල් තිස් පහක් කියන්නේ අපිට ලොකු ගානක්,මේක දරාගන්න බෑ . දුර බස් රථ සේවා සඳහා රුපියල් 6000ක පමණ බලපෑමක් තියෙනවා. කෙටි බස් සේවා සඳහා රුපියල් දෙදාහක් විතර බලපෑමක් තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම තියන බස් ගාස්තුවත් ජනතාවට දරාගන්න බෑ ඒ නිසා අපි NTC එක සමඟ සාකච්ඡා කරනවා වැඩි වෙන ප්‍රමාණය පිළිබඳව ,රුපියල් 35 කියන එක අපිට ලොකු ගානක්. මේ නිසා තමයි අපි බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම කෙටි දුර ධාවනය අවම ගාස්තුව වැඩි වීමකුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවම 7% බස් ගාස්තුවක් එයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා”

මේ අතර, ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ නියෝජිතයන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 4%කින් බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමටයි යෝජනා වී ඇත්තේ.

එමෙන් ම අවම බස් ගාස්තුව නොවෙනස්ව තබා ගැනීමටත් එහිදී යෝජනා වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

අවසාන තීරණය සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවඳ සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *