ඇෆ්ගනිස්තානයේ බාමියන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ ජාතික වනෝද්‍යානයකට ඇතුළුවීම කාන්තාවන්ට තහනම් කර තිබේ.

බන්ද් ඊ අමීර් ජාතික වනෝද්‍යානයට ඇතුළුවීම මෙලෙස කාන්තාවන්ට තහනම් කර ඇත්තේ ඊට ඇතුළුවීමෙන් පසු කාන්තාවන් නිසි ලෙස හිජාබය නොපළඳින බවට චෝදනා කරමින් ය.

ඒ අනුව නිසි විසඳුමක් සොයාගන්නා තෙක් කාන්තාවන්ට වනෝද්‍යානය තහනම් කරන බව වාර්තා වේ.

2009 වසරේදී ඇෆ්ගනිස්තානයේ පළමු වනෝද්‍යානය ලෙස නම් කෙරුණු බන්ද් ඊ අමීර් වනෝද්‍යානය ඇෆ්ගන් පවුල් අතර ජනප්‍රිය ගමනාන්තයක් ලෙස සැලකේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *