ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (28) නිකුත් කරන ලද මුදල් විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව අද වන විට එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 317.96 ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

පසුගිය සතියේ අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 317. 80ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එමෙන්ම අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 329.52 ලෙස වාර්තා වූ අතර පසුගිය සතියේ එම අගය රුපියල් 329.63 ක් ලෙස සටහන් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *