ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මේවනවිට රජයේ විගණන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හරහා විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ පිටු 200ට වැඩි වාර්තාවට අදාළ ලියකියවිලි (Evidence) ලබාගැනීම සඳහායි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරී මණ්ඩලය පසුගිය විස්සයි 20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියට අදාළව සිදු කළා යැයි එල්ල වන චෝදනාවලට, ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති කෙටුම්පතට පිළිතුරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙතින් පිටු 200කට වැඩි ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

ඊට අදාළ ඇමිණුම් එනම් විධායක කමිටු අනුමැතීන් සහ වෙනත් ලියකියවිලි මේවනවිට පැමිණ සිටින විගණන නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටින බව එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මෙම කෙටුම්පත් වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු පාදක කර ගනිමින් මෙම මස 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ එක්දින විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර, එම විවාදය ඉල්ලා තිබුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතාගේ මැදිහත් වීම මත විපක්ෂය විසින්ය.

ඒ අනුව බොහෝදුරට විගණන කෙටුම්පත පාදක කරගනිමින් සැකසෙන විශේෂ විගණන වාර්තාව එම පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වෙන දිනය වන මෙම මස 24 වැනිදාම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත වනු ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවසන් ලිඛිත ලියකියවිලි ලබාගැනීම අද සිදු කරමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *