කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උෂ්ණත්වය පිළිබඳව ඇම්බර් වර්ණයෙන් යුත් අවදානම් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

දිස්ත්‍රික්ක 13කට එය බලපාන බවයි, එහි දැක්වෙන්නේ.

උතුර, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙත් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 39 ත් 45 ත් අතර අගයක් ගනු ඇති.

මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලමත් වන ලෙසයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ.

WW_HI_20230821EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *