අධිකරණ කටයුතු සඳහා විධායකය බලපෑම් සිදුකරමින් සිටින බව ඊයේ කොළඹ පැවති වැඩසටහනකදී ශ්‍රී ලංකා නිතීඥ සංගමයේ හිටපු සභාපති ජනාධිපති නීතීඥ සාලිය පීරිස් මහතා පැවසීය.

ඔහු අවධාරණය කළේ, අධිකරණයේ නඩු තීන්දුවලට පෙර කතානායකවරයාට තීන්දු ලබා දීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යයස්ථාවේ බලයක් නෙමැති බවයි.

වත්මන් ජනාධිපතිවරයා සිදුකරමින් සිටින මෙම ක්‍රියාකලාපයන් ගෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ “කුමක් කිව්වත් මම එය බාර ගන්නෙ නෑ” යන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී අර්ථකථනය බව සාලිය පීරිස් මහතා මෙහිදී පැවසීය.

පසුගියදා මැතිවරණ සඳහා මුදල් නිදහස් කරන ලෙස අධිකරණයෙන් නියෝග කළත් මුදල් ඇමතිවරයා වශයෙන් ඇමැතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එය කනකටවත් නොගත් බව සාලි පීරිස් මහතා අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *