හෝමාගම කටුවාන කර්මාන්ත පුරයේ ගින්නෙන් විනාශ වූ කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා පරිසර බලපත්‍රයක් ලබාගෙන නොමැති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනනවා.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් වීරසුන්දර මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද කොළඹ පැවැති මධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. රසායනික කර්මාන්ත ශාලාව තුළ ඇතිවූ ගින්නෙන් වායු ගෝලයට සහ අපජලය එක්වීමෙන් අවට පරිසරයට හානි සිදුව ඇති බව සඳහන්.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන අදාළ කර්මාන්ත ශාලාව සහ ගබඩා සඳහා නිසි බලපත්‍ර ලබාදීමට ක්‍රියා කර නැහැ.

ඊට කර්මාන්ත පුරයේ පරිපාලනය ද වගකිව යුතු බවයි අජිත් වීරසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

ගිනිගත් කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට නිකරුණේ ගමන් නොකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් පොලිසිය ඉල්ලීමක් ද සිදු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *