කොවිඩ් මර්දන එන්නතක් වන සයිනෝෆාම් එන්නත එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා පමණත් වුවද ලබා දීමට කටයුතු කරන්නැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සියලුම එන්නත් මධයස්ථානයන් වෙත දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තාවේ.

එක් එන්නත් කුප්පියකින් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුට දිය හැකි බැවින් මීට ප්‍රථම එය විවෘත කරනු ලැබුවේ පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු එන්නත් ලබා ගැනීමට පැමිණි පසුව යැයිද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේය.

කෙසේ නමුත් මේ වන විට එන්නත් ලබා ගැනීමට එක් පුද්ගලයෙකු පැමිණියද අදාල එන්නත් කුප්පිය විවෘත කර එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

ඉතිරි වී ඇති විශාල එන්නත් තොගයක් ලබන 26 වන දා වනවිට කල් ඉකුත් වන බැවින් මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි ද පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *