විජය පුවත්පත් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ, දිනපතා ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ සිරි රණසිංහ මහතා ඉල්ලා අස් වූ බව වාර්තා වෙනවා.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෘත්තියේ නියැළුණු ඔහු විජය පුවත්පත් සමාගම මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ තැනකට ගෙන ඒම සඳහා එහි සභාපතිවරයා සමඟ විශාල කාර්යභාරයක් කළ අයෙකු ලෙසද හඳුන්වා දීමට හැකියි.

සමාගම සමඟ මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් යටතේ මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිදු වූ බව වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳ විමසීම සඳහා සිරි රණසිංහ මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමට කීප අවස්ථාවක උත්සාහ කළත් දුරකථනය සඳහා ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා එම උත්සාහය ව්‍යවර්ථ වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *