කොළඹ ජාතික රෝහලේ ගොඩනැගිලි රැසකට අද (14) පෙරවරු 10.00 සිට පැය 8 කට අධික කාලයක් විදුලි විසන්ධි වී ඇති බවට වාර්තාවනවා.

එම විදුලිය බිඳ වැටීම පස්වරුව වන විටත් යථාතත්වයට පත්කරමින් සිටින බවයි පැවසෙන්නේ.

විදුලිය බිඳ වැටීමත් සමඟ රෝහලේ දුරකථන ජාලය සහ වායු සමීකරණ පද්ධතිය ද අක්‍රීය වී තිබෙනවා.

තවද ආරම්භ කර තිබූ ශල්‍යකර්ම විදුලි පන්දම් ආධාරයෙන් සිදුකිරීමට වූ බවද, ලේ බැංකුවේ ගබඩා කර ඇති ලේ, ඇතැම් ඖෂධ වර්ග දැඩි අවදානමකට පත්ව ඇති බව සහ දැඩි සත්කාර ඒකකවල යන්ත්‍ර ඒවායේ බැටරියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ජාතික රෝහලේ නඩන්තු අංශයේ පරිපාලන නිලධාරීන් නවයක් සේවය කරද්දී සිදුවූ මෙම දැවැන්ත විදුලි බිඳවැටීම පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයක් පවත්වන බවත් සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *