ඌව වෙල්ලස්ස සරසවිය අසල හඟුරු රක්ෂිතයේ ඇති වූ ගින්නක් මේ වන විට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

මේ වන විට අක්කර 20ක ප්‍රදේශය පුරා පැතිර ගොස් ඇත.

සරසවිය දෙසට ගින්න පැතිරෙන අතර ගින්න පාලනය කිරීමට පොලිසිය සරසවි සිසුන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීහු කටයුතු කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *