අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම්දීමකින් තොරව හිමිකාරිත්වය වෙනත් පාර්ශ්වයකට පවරා ඇති රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

මෙම පාසල්වල හිමිකාරිත්වය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනත් පාර්ශ්වයන්ට පැවරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති වී තිබීම මීට හේතු වී ඇත.

එලෙස පවරා ගන්නා පාසල් පවත්වාගෙන යාම සඳහා නව පාර්ශ්වයන්ට අනුමැතිය නොදීමටද අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

වෙනත් පාර්ශ්වයකට පවරා ඇති බදුල්ල ප්‍රදේශයේ අක්‍රිය තත්ත්වයට පත්ව තිබූ මෙවැනි පාසලක් යළි ආරම්භ කිරීමට කළ ඉල්ලීමක් අමාත්‍යාංශය ඉවත දමා තිබෙන අතර එම පාසල ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණේ ගම්පහ ප්‍රසිද්ධ ජාතික පාසලක සේවය කර මෑතකදී විශ්‍රාම ගිය විදුහල්පතිනියක් සම්බන්ධ කර ගනිමිනි.

ඊට අනුමැතිය ගැනීම සඳහා එම හිටපු විදුහල්පතිනියද අවස්ථා කිහිපයකදීම අදාළ පාර්ශ්වයන් සමග අමාත්‍යාංශයට පැමිණ තිබේ.

මේ අතර දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය මෙවැනි පාසලක් අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දීමකින් තොරව ජාත්‍යන්තර පාසලකට පවරා ඇත.

ඒ පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය දැනුවත් වී ඇත්තේ පසුවය. මෙවැනි පාසල් සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කරුණු අනාවරණය වෙමින් පවතින බව අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

මෙම පාසල් සම්බන්ධයෙන් වන සම්පූර්ණ වගකීම අමාත්‍යාංශය සතු වන හෙයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේ අවශ්‍යතාව අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත විසින්ද පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *