පසුගියදා පාකිස්තාන පාර්ලිමෙන්තුව විසිරුවා හැරීමෙන් අනතුරුව, මහ මැතිවරණය තෙක් භාරකාර අගමැතිවරයෙක් ලෙස පත් වාන්නේ කවුරුන්ද අයන්න පිළිබඳ අවධානයක් පැවතුණා.

හිටපු අගමැති ෂෙබාස් ශරීෆ්ගේ නිකම් යාමෙන් අනතුරුව පාකිස්තාන භාරකාර අගමැතිවරයා වශයෙන් බලුචිස්තාන් ප්‍රාන්තය නියෝජනය කළ සෙනෙට් සභික අන්වර් උල්-හක් කකාර් භාරකාර අගමැති ලෙස නම් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

බලුචිස්තාන ප්‍රාන්තය පාකිස්තනයේ අඩුම ජනගහනයක් සහිත ප්‍රාන්තය වන අතර නව පාකිස්තාන අගමැති ලෙස පත් වූ අන්වර් උල්-හක් කකාර් භාරකාර අගමැති ලෙස පත් කරන මෙන් හිටපු අගමැති ෂබාස් ෂරීෆ් සහ විපක්ෂ නායකගේ අත්සනින් යුතුව ජනපතිවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියකින් ඉල්ලා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *