පැරීසියේ අයිෆල් කුළුණ නරඹන්නන් සඳහා ඊයේ (12) සිට හදිසි තත්වයක් මත වසා දමා තිබේ.

ඒ, බෝම්බ තර්ජනයක් හේතුවෙන් බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

ප්‍රංශ පොලිසිය සඳහන් කළේ ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස එහි සිටි පිරිස ඉවත් කිරීමෙන් පසු අයිෆල් කුළුණ වසා දැමීමට පියවර ගත බවයි.

තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය විශේෂඥයින් සහ පොලිසිය එම ස්ථානයට පැමිණ මෙය සිදු කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

එම ස්ථානය පවත්වාගෙන යන ආයතනයේ ප්‍රකාශිකාවක් සඳහන් කළේ මෙවැනි තත්වයකදී එය සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටියක් වන අතර එය කලාතුරකින් සිදු වන්නක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *