අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන්ට සහය ලබාදුන් බවට හඳුනා ගත් මාතර බන්ධනාගාරයේ ජේලර්වරයෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ත්‍රිකුණාමලය ඇතුළු වෙනත් බන්ධනාගාර වෙත මාරු කර යවා තිබේ.

මාතර බන්ධනාගාරයේ සිට ගාල්ල බන්ධනාගාරය වෙත ස්ථාන මාරු වී පැමිණි බන්ධනාගාර නියාමකවරයෙකුට සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලියක සාමාජිකයන් යැයි සැක කරන දස දෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් මැර පිරිසක් පසුගිය දා වැලිගම නගරයේ බස් රථයක් තුළදී පහර දුන් බව කියන සිද්ධියට අදාළව බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය සිදුකළ විමර්ශනයකදී මෙම නිලධාරීන් පස්දෙනා මාතර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන්ට විවිධාකාරයෙන් සහය දක්වා ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

මාතර බන්ධනාගාරයේ සිර මැදිරි තුළ සිදුවන දූෂණ ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ නොමැති රැඳවූවන් පිරිසක් හා එහි රඳවා සිටින අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන් පිරිසක් අතර මීට පෙරදී ඇති වූ ගැටුමේදී මෙම නිලධාරීන් පස්දෙනා එම අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන්ගේ පැත්ත ගෙන ඔවුන්ගේ දූෂිත ක්‍රියාකාරකම්වලට සහය ලබා දෙමින් විවිධ වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධව ඇති බවට එම බුද්ධි ඒකකය තොරතුරු හෙළි කරගෙන ඇත.

එම අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන්ගෙන් මෙම නිලධාරීන්ගේ ගිණුම්වලට මුදල් බැර වී තිබේ ද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *