මෙරට රජයේ රෝහල් කිහිපයකින් පසුගිය කාලයේ වාර්තා වූ ආන්දෝලානාත්මක මරණ හයක් අතරින් පහකට ම හේතුව අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියාවක් වන ඇනෆිලැක්සිස් (anaphylaxis) නිසා සිදු වූ බව එම මරණ හා සම්බන්ධ සිද්ධීන් ගැන විමර්ශනය කිරීමට පත් කර ඇති විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවෙන් අනාවරණය කර තිබෙනවා.

ඊයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා වෙත ලබා දුන් එම වාර්තාව සම්පූර්ණයෙන් අනාවරණ නොකරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව දැනුම් දුන් අතර ඔහු කියා සිටියේ අදාළ කමිටු වාර්තාවේ එන නිර්දේශ හා නිගමන පමණක් අනාවරණය කරන බවයි.

වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ රෝගීන්ගේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සම්පූර්ණයෙන් හෙළි නොකරන බව කියන අදාළ වාර්තාව මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නිර්දේශ 12ක් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව,පසු

 • ඇනෆිලැක්සිස් කළමනාකරණය/ හදිසි කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික සහ ආයතනික මාර්ගෝපදේශ/ප්‍රොටෝකෝල නැවත බැලීම සහ ස්ථාපිත කිරීම.
 • ඇනෆිලැක්සිස් “වේලාසනින් හඳුනාගෙන වහා ම ඇඩ්‍රිනලින් සමඟ ප්‍රතිකාර කරන්න”. වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් නොමැතිව හදිසි අවස්ථාවකදී IM මාර්ගයේ 1:1000 මාත්‍රාව යටතේ ඇඩ්‍රනලීන් (adrenalin) භාවිතා කිරීමට ලියාපදිංචි හෙද නිලධාරීන්ට අවසර ලබා දීම
 • ඇනෆිලැක්සිස් හදිසි කළමනාකරණය පිළිබඳ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ හෙද නිලධාරීන් සඳහා අනිවාර්ය අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන යාන්ත්‍රණයක් හෝ පුහුණු වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කිරීම.
 • වාර්තා වී ඇති සියලු ම ජීවිත තර්ජනාත්මක අහිතකර සිදුවීම් සඳහා ආයතනික සායනික විගණන පැවැත්වීම සඳහා අනිවාර්ය යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම
 • ආයතනික ඖෂධ කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති (උදා: ආයතනික ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිපත්තිය, ADR විගණන ප්‍රතිපත්තිය, ආදිය) සංවර්ධනය කිරීම සහ ඖෂධ දෝෂ අවම කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්‍රණයන් හඳුන්වා දීම.
 • ආයතනික ඖෂධ කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති (උදා: ආයතනික ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිපත්තිය, ADR විගණන ප්‍රතිපත්තිය, ආදිය) සංවර්ධනය කිරීම සහ ඖෂධ දෝෂ අවම කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්‍රණයන් හඳුන්වා දීම.
 • ආයතනික ඖෂධ කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති (උදා: ආයතනික ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිපත්තිය, ADR විගණන ප්‍රතිපත්තිය, ආදිය) සංවර්ධනය කිරීම සහ ඖෂධ දෝෂ අවම කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්‍රණයන් හඳුන්වා දීම.
 • පසුකාලීන අසාත්මිකතා සමාලෝචන සඳහා ඇනෆිලැක්සිස් මගින් දිවි ගලවා ගත් අය සඳහා යොමු කිරීමේ ජාල හෝ මාර්ග ස්ථාපිත කිරීම.
 • රට පුරා පාසල්වල 10 සහ 11 වසරවල සිසුන් අසාත්මිකතා සහ ඖෂධ/ප්‍රතිජීවක ආරක්ෂිත භාවිතය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම. (මාධ්‍යවේදීන් සහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සමාන යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම.)
 • තත්‍ය කාලීන දත්ත හුවමාරු ජංගම යෙදුම් හඳුන්වාදීම මගින් ADR වාර්තාකරණ සහ ප්‍රතිචාර පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ සඵලතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන වෙත පිළිගත හැකි ගුණාත්මක ආරක්ෂිත සහ ඵලදායී ඖෂධ ප්‍රමාණවත් ලෙස සැපයීමට බාධාවක් විය හැකි ක්‍රියා පටිපාටිමය සහ/හෝ මූල්‍ය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් ප්‍රතිකර්ම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 • ඖෂධ ප්‍රවාහනය කිරීමේ දී උෂ්ණත්ව පාලනය දැඩි ලෙස නඩත්තු කිරීම
 • ඖෂධ ලියාපදිංචි කිරීමේ දී ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය දැඩි ලෙස ඇගයීමට ලක් කිරීම සහ රටේ ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අහඹු සාම්පල පශ්චාත් අලෙවි තත්ත්ව පරීක්ෂාව සිදු කිරීම.
 • ගුණාත්මකභාවයේ අසමත්කම් ගැන සුදුසු සහ කඩිනම් වාර්තාකරණය.

යන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි එම විශේෂඥ කමිටුව එම වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *