සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දිනම කෙරුණා.

ඒ අනුව හෙට, අනිදදා සහ එළඹෙන සෙනසුරාදා දිනයේ දී විශ්වාසභංගය සඳහා දින වෙන් කෙරන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *