ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දෙහිවල – ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ විදුලිය විසන්ධි කර තිබෙනවා.

අද උදෑසන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් විසින් පැමිණ මෙලෙස එහි විදුලිය විසන්ධි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එලෙස විදුලිය විසන්ධි කර පැයක පමණ කාලයක් ඇතුළත අදාළ හිඟ මුදල් ගෙවා දැමීම හේතුවෙන් යළිත් වරක් විදුලි සැපයුම ලබාදීමටයි විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත්, දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් නිසි වේලාවට විදුලි බිල්පත ලබා නොදීමත් සමඟ ඇති වූ අර්බුදය හේතුවෙන් මෙලෙස ඔවුන් විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *