කඳාන පල්ලිය පාර ප්‍රදේශයේ රසායනික කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක් ඇති වී තිබෙනවා.

ගින්න මැඩපැවැත්වීමට සේවා රථ 2ක් යොමු කළ බව ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා.

කඳාන වීදි මාවත ප්‍රදේශයේ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

මේ අතර උදෑසන හටගත් ගිනෙන් පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙන බව ද වාර්තා වනවා.

මියගිය පුද්ගලයා එහි සේවය කළ පුද්ගලයෙකු ලෙස සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *