විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් සහතික කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කෙරෙන විභාග සහතික පත්‍ර අද (07) සිට අයදුම්කරුවන්ට මාර්ගගත ක්‍රමයට ලබාදීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට එම සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවන බවත් 2001 වසරේ සිට පැවැති සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග සඳහා මෙම ක්‍රමය අදාළ වන බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

සහතික පත්‍රයේ දෘඪ පිටපතක් වෙනුවට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් සහතික කරනු ලැබූ විභාග සහතිකයේ ඩිජිටල් පිටපතක් අයදුම්කරුගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කෙරෙන බවත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ඉල්ලීම ලද අවස්ථාවේ සිට මෙම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කෙටි පණිවුඩ මගින් අයදුම්කරු දැනුවත් කරනු ලබන බවත් එහි සඳහන් වෙයි.

මෙම සහතික පත්‍රය බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා මාර්ගගතව සනාථ කරගත හැකි වන අතර ඒ සඳහා certificate.doenets.lk යටතේ ඇති issued online certificate මගින් එම පහසුකම සලසා ගත හැකි බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන්ව ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් විමසීමක් කෙරෙන්නේ නම් 1911, 0112788137, 0112784323 යන දුරකථන අංක අමතන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *