ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ෂම්මි සිල්වා මහතා විසින් තමන්ට බැන තර්ජනය කළ බවට බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් ලේකම් අනුර වීරසිංහ මහතා විසින් මිරිහාන පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් සිදුකර තිබෙනවා.

කළුතර පී.සී.සී. ක්‍රීඩා සමාජයට දේශීය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් තරඟාවලිවල ලැබිය යුතු උසස් වීම ලබා නොදුන් බව කියමින් එම ක්‍රීඩා සමාජය ක්‍රිකට් ආයතනයට එරෙහිව උසාවි යාමේ සිද්ධියක් මීට හේතුව වී ඇති බව සඳහන්.

අනුර වීරසිංහ මහතා යනු කළුතර පී.සී.සී ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු සභාපතිවරයායි.

ෂම්මි සිල්වා විසින් අනුර වීරසිංහ මහතාට මෙම තර්ජනය කර ඇත්තේ ක්‍රිකට් භාණ්ඩාගාරික සුජීව ගොඩලියැද්දගේ ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ බව ඔහුගේ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *