නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කඳු ආශ්‍රිතව සංචාරය කිරීම සඳහා මින් ඉදිරියට අවසර ලබාගත යුතු බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබොඩ මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එලෙස අවසර ලබාගත යුතු බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පැවසුවේ.

එලෙස ලබාගත් අවසරය පොලිසිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු සංචාරය සඳහා අවසරය හිමිවනවා.

පසුගියදා ග්‍රේට්වෙස්ටන් ප්‍රදේශයේ කඳු මුදුන ආශ්‍රිතව මළ සිරුරක් සොයාගැනීමෙන් පසු පැවැති සාකච්ඡාවේදී මේ තීරණය ගත් බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *